Arxiu del Blog

municipi i sostenibilitat

A LA REVISTA DETAIL GREEN  nº 07/2011  LLEGIM LA SEGÜENT NOTICIA :

L’ any 2008,  el consell municipal de Wels, població al Nord d’Austria, va decidir que l’ estàndard  de vivenda passiva s’aplicaria a tots els projectes d’edificació pública nova del municipi. Per tant aquesta ciutat de 56.000 habitants es converteix  en precursora de l’edificació energèticament eficient.

Per al número d’habitants  aquesta  ciutat es molt semblant a la nostra de Mollet del Vallés on residim.  Seria magnífic que una iniciativa d’aquest tipus  es portés endavant a la nostra ciutat,  cosa que la convertiria en pionera a Catalunya. Aqui el concepte de vivenda o edificació passiva està  lluny d’arrelar a les nostres administracions. Una edificació passiva té un consum molt baix d’energia, per tan les seves emissions de CO2 es redueixen al màxim.

Aquest es un petit exemple del  que es construeix  a molts paisos Europeus.

ESCOLA A LA CIUTAT DE WELS  (AUSTRIA)

                                                                          Escola a la ciutat de Wels (Austria).

PARAMETRES DE CONSUM QUE S’HAN DE COMPLIR PER UN ESTÀNDART DE EDIFICACIÓ PASSIVA.

  1.            LA DEMANDA DE CALEFACCIÓ HA DE SER MENOR DE          15 KWH/m2a.
  2.            LA DEMANDA DE REFRIGERACIÓ HA DE SER MENOR DE     15 KWH/m2a.

En els articles que anirem publican parlarem dels estandarts d’edificació passiva i veurem quins aventatges tenen i  com aconseguir arribar al seu compliment.