Arxiu del Blog

Cèdules d’habitabilitat.

La cèdula d’habitabilitat és un document que serveix per poder habitar un espai construït.