Category Archives: Uncategorized

Nou projecte en curs

Comencem un nou projecte al vallès, de moment topografia!

Anuncis

Reforma #RJ1

Textures i detalls de la casa #RJ1

Rehabilitació de masia al montseny. Façana

ABANS DE LA REFORMA, la façana de la masia presentava un estat de deteriorament avançat. Es podia diferenciar clarament la falta d’homogeneïtat i relació entre els materials empleats a la façana. Hi havia poca adhesió entre les pedres naturals que conformaven la façana, ja que el seu element d’unió era fang i palla.

pedra

El primer que s’ha decidit fer, per a potenciar el caràcter rural de la masia, és netejar tota la pedra i la terra que presenta a les juntes. A continuació, es van omplint els buits amb pedres que són escollides segons millor s’adaptin. Al mateix temps, es va rejuntant amb morter de ciment per a garantir una bona adherència i es va passant una esponja humida per que la junta quedi perfectament acabada. Un cop el morter estigui sec, es passa una esponja seca per a retirar el sobrant de morter. S’acaba rejuntant amb morter de calç amb la tonalitat que més afavoreixi la pedra.

2015-07-17 11.15.28

DESPRÉS DE LA REFORMA, s’obté una façana estèticament més homogènia i integrada en l’entorn natural que l’envolta. Tècnicament aconseguim que la façana sigui funcional i aporti un bon confort per a les noves exigències. Amb aquestes obres el que volem és col·laborar amb cura en la recuperació del patrimoni històric.

2015-07-17 11.15.28 (2)

Rehabilitació de masia al montseny. Coberta

COBERTA

ABANS DE LA REFORMA, la coberta de la masia estava construïda amb tècniques antigues, en les quals, no es fa servir cap tipus d’aïllament tèrmic i amb teula ceràmica col·locada sobre llata per canal (subestructura paral·lela a les teules). Al damunt, les teules es disposen amb morter pobre i només als ràfecs i careners És una coberta freqüent en la nostra tradició arquitectònica i sobretot a les masies catalanes que es conserven. Però que generen problemes, si es tracta d’espais habitables, com ara pèrdues de calor, filtracions i deteriorament de les bigues malmeses.

La nostra actuació en persegueix l’objectiu de millorar el confort tèrmic de la masia amb la construcció de la nova coberta.

forjat

El primer que s’ha decidit fer, és retirar la coberta nova però, conservant aquelles teules que es troben en bon estat per a respectar l’estètica rústica que no volem perdre. Les teules aprofitades s’instal·laran com a teules cobertores i es compraran més si cal però tenint en compte que procedeixin de la mateixa zona respectant les mides i estat de conservació. En canvi per a les teules que formen la canal de la coberta es disposaran de noves per assegurar el seu correcte desaigüe. A continuació, es col·loquen les bigues pretensades que van recolzades sobre les parets de maçoneria. Un cop es garanteix l’estabilitat i suport d’aquestes, s’instal·la el revoltó ceràmic, la capa de compressió, una làmina impermeabilitzant i l’aïllant de poliestirè expandit.

forjat coberta

DESPRÉS DE LA REFORMA, s’obté una coberta estèticament integrada en l’entorn natural que l’envolta. Tècnicament aconseguim que la façana sigui funcional i aporti un bon confort per a les noves exigències. L’aportació del conjunt que conforma la coberta i sobretot l’aïllament evitarà les pèrdues energètiques i farà que es necessiti menys aportació externa per a mantenir la temperatura interior. Amb aquesta fase d’obra aconseguim donar valor a la masia per què funcioni energèticament, reduint el consum i garantint que la utilització d’un sistema d’energia renovable per climatitzar-la sigui efectiu posteriorment.

teules

Entrega projecte d’execucio!

image

Els planols s’acumulen quan hi ha entrga. Ara toca tallar i plegar.

Impresió amb Prusa i3 Hephestos

Primera maqueta

Ja estem fent les nostres propies maquetes amb la impresora 3D!

image

image

Los números de 2014

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2014 de este blog.

Aquí hay un extracto:

Un tren subterráneo de la ciudad de Nueva York transporta 1.200 personas. Este blog fue visto alrededor de 6.600 veces en 2014. Si fuera un tren de NY, le tomaría cerca de 6 viajes transportar tantas personas.

Haz click para ver el reporte completo.

Impresió en 3D!

mutge | arquitectes aposta pel futur. Hem adquirit recentment una impresora 3D, i els resultats ja comencen a notar-se! Després d’uns dies de muntatge i posta apunt, ja podem imprimir qualsevol model, amb unes mides de 200 x 210 x 180 mm. El material utilitzat és el PLA, o àcid polilàctic, un plàstic obtingut del midó del blat de moro, 100% biodegradable i reciclabe. A més també utilitzem una mescla de 70% PLA i 30% fusta de pi, que li dona un acabat similar a la fusta, i amb una olor similar.

2014-12-01 17.42.20 2014-12-16 19.10.40-12014-12-02 17.27.08 2014-12-02 18.31.35 2014-12-15 17.59.14

image

image

Assemblea.cat

image

Mutge arquitectes participa a la reunio de la sectorial d’arquitectura,edificacio i territori que organitza l’ANC. Ens hem de preparar pel futur; és a les nostres mans.