Category Archives: Sostenibilitat

Sostenibilidad – el emplazamiento –

Cita del  libro  Cobijo,  de Shelter Publications.  información sobre construcción manual y sus artesanias.

” Si piensas construir un alojamiento, antes de decidir sobre su diseño o materiales habrías de considerar el emplazamiento:

 • cómo te afectarán el sol, el viento, la lluvia, el invierno y el verano, las carreteras, árboles, vecinos, automóviles, pájaros…. La idea del edificio  te surgirá a la luz de estas consideraciones.

Otra solución sería construir junto al terreno un pequeño cobertizo y vivir allí por un año antes de decidir que hacer. Podrías así observar cómo varía el ángulo solar al cabo de ese tiempo, enterarte de donde vienen las tormentas invernales y pensar en como lograr los primeros rayos del sol sobre tu mesa de desayuno.

Podrías mirar cómo aprovechar la brisa fresca en verano y cómo ver las estrellas por la noche. También deberías conocer a los vecinos, estudiar sus casas, abordar a los viejos del lugar sobre aspectos peculiares de la zona: vientos, problemas de saneamiento, posibles materiales baratos: conocimiento local sobre problemas locales.

La cuestión es no acercarse al tema con ideas preconcebidas. El lugar escogido y cuanto lo rodea deberían ejercer la máxima influencia sobre la construcción. Para el antiguo arte chino del “FENG-SHUI”  el emplazamiento y diseño de los edificios se basa en la creencia de que cada sitio posee unas características topográficas especiales que indican o modifican las energías cósmicas presentes allí. Las formas y disposición de las colinas, la naturaleza y dirección de los cursos fluviales, las alturas y formas de los edificios, la situación de los bosques, caminos y puentes son factores importantes. Y también se consideran así las influencias del sol, la luna los planetas y las estrellas…..”Feng-Shui, Ernest J. Eitel. Hong Kong, 1873″.”

sostenibilitat.- aprofitament passiu del Sol a l’ hivern

L’ENERGIA QUE ENS DONA EL SOL ES GRATUITA i de molta importància ja que al preu que estàn les energies que hem de produir es rentable. Ja en aquests moments el seu aprofitament màxim (el preu de la energia puja cada any).  Tota l’energia que aprofitem del Sol serà energia que no haurem de produir i per tant reduirem les emissions de CO2.

AQUESTA IMATGE DE VEURE LES OBERTURES AMB LES PERSIANES BAXADES AMB PLENA INCIDÈNCIA DEL SOL A L’HIVERN S’HAURIA D’ACABAR. HEM D’APROFITAR AL MÀXIM LA RADIACIÓ SOLAR.

Les fusteríes instal·lades a molts dels edificis construits són de mala qualitat, amb molta infiltració d’aire i poc aïllament tèrmic. És tan important captar el Sol a l’interior dels espais com després no deixar escapar la seva energia. Amb els materials aïllants que tenim avui podem aconseguir aquests objectius. La Normativa no obliga encara a construir amb una màxima eficiència energètica.  el Codi Tècnic de la Edificació ha millorat els estàndars d’edificació anteriors però no arriba als nivells que a Europa es marquen per a les edificacions de baix consum energètic.

 AQUEST EXEMPLE D’HABITAGE MOSTRA  UNA BONA ORIENTACIÓ I LA DISPOSICIÓ DE PROTECCIONS NATURALS (LA VOLADA DE LA COBERTA). PODEM VEURE COM LA INCIDÈNCIA DE LA RADIACIÓ SOLAR PER LES OBERTURES A SUD ES MÀXIMA AL DESEMBRE (HIVERN).  EN EL MES DE JULIOL (ESTIU) LA FAÇANA ESTA PROTEGIDA DE LA INCIDÈNCIA SOLAR PER LA DISPOSICIÓ CORRECTE DE LA VOLADA DE LA COBERTA. LA POSICIÓ EXACTA DEL SOL I EL MODELAT HAN ESTAT REALITZATS AMB EL PROGRAMA ECOTECH.

EN AQUEST MODELATGE VEIEM LA INCIDÈNCIA DEL SOL A LA PLANTA DE L’HABITATGE. SOL DE MATÍ, SOL DE MITGDIA I SOL DE TARDA. EL SOL ESCOMBRA TOTA LA PLANTA DEL HABITATGE. COL·LOCANT UN TERRA AMB FORÇA MASSA TÈRMICA ACUMULAREM AQUESTA ENERGIA DE DIA  I LA DEIXAREM ANAR A LA NIT.

AMB UN SIMPLE VOLADIU ES POT CONTROLAR  QUE ENTRI AL MÀXIM  SOL A L’HIVERN I PROTEGIR LES MATEIXES OBERTURES DE L’ENTRADA DE SOL A L’ESTIU.

PER EVITAR QUE LES PROTECCIONS SOLARS ESTIGUIN TANCADES QUAN MÉS LES NECESSITEM HEM DE  AUTOMATITZAR LES PROTECCIONS SOLARS.  ENCARA NO ES VEUEN ALS EDIFICIS AUTOMATISMES QUE REGULIN LA ENTRADA DE SOL QUAN ÉS NECESSARIA I QUE L’EVITIN QUAN NO HO ES.


municipi i sostenibilitat

A LA REVISTA DETAIL GREEN  nº 07/2011  LLEGIM LA SEGÜENT NOTICIA :

L’ any 2008,  el consell municipal de Wels, població al Nord d’Austria, va decidir que l’ estàndard  de vivenda passiva s’aplicaria a tots els projectes d’edificació pública nova del municipi. Per tant aquesta ciutat de 56.000 habitants es converteix  en precursora de l’edificació energèticament eficient.

Per al número d’habitants  aquesta  ciutat es molt semblant a la nostra de Mollet del Vallés on residim.  Seria magnífic que una iniciativa d’aquest tipus  es portés endavant a la nostra ciutat,  cosa que la convertiria en pionera a Catalunya. Aqui el concepte de vivenda o edificació passiva està  lluny d’arrelar a les nostres administracions. Una edificació passiva té un consum molt baix d’energia, per tan les seves emissions de CO2 es redueixen al màxim.

Aquest es un petit exemple del  que es construeix  a molts paisos Europeus.

ESCOLA A LA CIUTAT DE WELS (AUSTRIA)

                                                                          Escola a la ciutat de Wels (Austria).

PARAMETRES DE CONSUM QUE S’HAN DE COMPLIR PER UN ESTÀNDART DE EDIFICACIÓ PASSIVA.

 1.            LA DEMANDA DE CALEFACCIÓ HA DE SER MENOR DE          15 KWH/m2a.
 2.            LA DEMANDA DE REFRIGERACIÓ HA DE SER MENOR DE     15 KWH/m2a.

En els articles que anirem publican parlarem dels estandarts d’edificació passiva i veurem quins aventatges tenen i  com aconseguir arribar al seu compliment.

Eficiència energètica-orientació

POSICIO DEL SOL A LES 12 H (RECORREGUT DIARI DEL SOL) 22 DE DESEMBRE.

POSICIO DEL SOL A LES 12H (RECORREGUT DIARI DEL SOL) 22 DE DESEMBRE.

LA ORIENTACIÓ DEL EDIFICI JUGA UN PAPER IMPORTANT EN LA SEVA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

La relació dels edificis amb el Sol depèn de la situació geogràfica i del clima concret del lloc on estigui situat.

En la nostra latitud ens interessa tant l’energia que ens proporciona el Sol a l’hivern com justament rebutjar la radiació (no la llum) a l’estiu; protegir al màxim la seva incidència. Aquesta energia la obtindrem de forma passiva principalment per les obertures del edifici. Serà en el tractament, quantitat i situació d’obertures i parts massisses on arribarem a les  solucions més adecuades per ser eficients energèticament.

Per obtenir els màxims  guanys solars d’energia a l’hivern, la façana captora (façana on podem tenir majors guanys solars d’energia) , ha d’estar orientada on hi ha la major radiació solar.  Normalment serà a la façana sud on trobarem major radiació.

A l’apartat de “eficiència energètica-introducció”  hem col·locat aquests dos conceptes:

       – APROFITAMENT PASSIU DEL SOL A L’HIVERN  ( guanys de energia amb radiació solar)

       – PROTECCIONS SOLARS A L’ESTIU  ( evitar els guanys directes de energia solar)

Aquests punts  tindran un article monogràfic  cadascun.

ESTUDIS SOLARS

Fen un estudi del recorregut del Sol respecte al nostre edifici podem extreure una informació important a l’hora de desenvolupar un projecte.

Algunes normatives municipals ja inclouen la obligació de rebre un determinat número d’hores de Sol als habitatges.

A través d’eines informàtiques  podem situar amb precisió l’edifici o barri a projectar i conèixer les hores del Sol, les ombres que produeixen els edificis,  així com les ombres entre els edificis. Això pot millorar molt el resultat de un projecte.

ESTUDI DEL RECORREGUT DEL SOL UN DIA D’HIVERN

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

EXPOSICIÓ SOLAR ENTRE DUES HORES CONCRETES A LES 12 H I A LES 15 H DEL 22 DE DESEMBRE

POSICIO DEL SOL A LES 12 H (RECORREGUT DIARI DEL SOL) 22 DE DESEMBRE.

POSICIO DEL SOL A LES 12H (RECORREGUT DIARI DEL SOL) 22 DE DESEMBRE.

EL CERCLE GROC ENS INDICA LA SITUACIÓ DEL SOL, EL RECORREGUT SOLAR I LES OMBRES DELS EDIFICIS A L’HORA INDICADA.

POSICIO DEL SOL A LES 15H (RECORREGUT DIARI DEL SOL) 22 DE DESEMBRE

POSICIO DEL SOL A LES 15H (RECORREGUT DIARI DEL SOL) 22 DE DESEMBRE

COMPARAN LES DUES IMATGES VEIEM QUE ENTRE LES 12H I LES 15H EL SOL INCIDEIX PLENAMENT A LA FAÇANA LLARGA DELS EDIFICIS. PER TANT EN UNA SITUACIÓ DE HIVERN L’APROFITAMENT DE LA ENERGIA DEL SOL ES MOLT BONA.

ESTUDI DE LA RADIACIÓ SOLAR A LES SUPERFICIES DELS EDIFICIS

RADIACIO ACUMULADA ANUAL

ELS COLORS GROCS SON ELS DE MÀXIMA RADIACIO SOLAR I EL COLOR BLAU ESPAIS AMB MOLT POCA RADIACIÓ.

En els projectes d’edificació i urbanisme encara no es nessessari incloure estudis d’aquest tipus però a l’hora de projectar edificis i barris nous pensant en la eficiencia energètica son indispensables per tal d’arribar a bones solucions.

Eficiència energètica – introducció.

Els arquitectes hem de pensar que els edificis que projectem han de ser eficients energèticament.

Ja des de l’inici de cada projecte cal tenir en compte una sèrie de consideracions que anirem plantejant. Els coneixements que com arquitectes hem adquirit al despatx, en tot allò referent a la sostenibilitat i l’estalvi energètic en el edifcis, els anirem publican per tal de que puguin ser compartits per tots els interessats.

  1. Particulars que voleu construir el vostre habitatge nou de baix consum energètic.
  2. Companys arquitectes que volgueu  aplicar als vostres projectes conceptes dels que parlarem aquí.
  3. Promotors de nous habitatges on la eficiència energètica sigui el segell de qualitat de l’habitatge.
  4. Comunitats de propietaris interessades a millorar els vostres edificis energèticament.
Així també podreu entendre la nostra manera de veure l’arquitectura.
A continuació donem unes claus a tenir en compte en un edifici eficient energèticament.