Nou projecte en curs

Comencem un nou projecte al vallès, de moment topografia!

Anuncis

Reforma #RJ1

Textures i detalls de la casa #RJ1

Rehabilitació de masia al montseny. Façana

ABANS DE LA REFORMA, la façana de la masia presentava un estat de deteriorament avançat. Es podia diferenciar clarament la falta d’homogeneïtat i relació entre els materials empleats a la façana. Hi havia poca adhesió entre les pedres naturals que conformaven la façana, ja que el seu element d’unió era fang i palla.

pedra

El primer que s’ha decidit fer, per a potenciar el caràcter rural de la masia, és netejar tota la pedra i la terra que presenta a les juntes. A continuació, es van omplint els buits amb pedres que són escollides segons millor s’adaptin. Al mateix temps, es va rejuntant amb morter de ciment per a garantir una bona adherència i es va passant una esponja humida per que la junta quedi perfectament acabada. Un cop el morter estigui sec, es passa una esponja seca per a retirar el sobrant de morter. S’acaba rejuntant amb morter de calç amb la tonalitat que més afavoreixi la pedra.

2015-07-17 11.15.28

DESPRÉS DE LA REFORMA, s’obté una façana estèticament més homogènia i integrada en l’entorn natural que l’envolta. Tècnicament aconseguim que la façana sigui funcional i aporti un bon confort per a les noves exigències. Amb aquestes obres el que volem és col·laborar amb cura en la recuperació del patrimoni històric.

2015-07-17 11.15.28 (2)

Rehabilitació de masia al montseny. Coberta

COBERTA

ABANS DE LA REFORMA, la coberta de la masia estava construïda amb tècniques antigues, en les quals, no es fa servir cap tipus d’aïllament tèrmic i amb teula ceràmica col·locada sobre llata per canal (subestructura paral·lela a les teules). Al damunt, les teules es disposen amb morter pobre i només als ràfecs i careners És una coberta freqüent en la nostra tradició arquitectònica i sobretot a les masies catalanes que es conserven. Però que generen problemes, si es tracta d’espais habitables, com ara pèrdues de calor, filtracions i deteriorament de les bigues malmeses.

La nostra actuació en persegueix l’objectiu de millorar el confort tèrmic de la masia amb la construcció de la nova coberta.

forjat

El primer que s’ha decidit fer, és retirar la coberta nova però, conservant aquelles teules que es troben en bon estat per a respectar l’estètica rústica que no volem perdre. Les teules aprofitades s’instal·laran com a teules cobertores i es compraran més si cal però tenint en compte que procedeixin de la mateixa zona respectant les mides i estat de conservació. En canvi per a les teules que formen la canal de la coberta es disposaran de noves per assegurar el seu correcte desaigüe. A continuació, es col·loquen les bigues pretensades que van recolzades sobre les parets de maçoneria. Un cop es garanteix l’estabilitat i suport d’aquestes, s’instal·la el revoltó ceràmic, la capa de compressió, una làmina impermeabilitzant i l’aïllant de poliestirè expandit.

forjat coberta

DESPRÉS DE LA REFORMA, s’obté una coberta estèticament integrada en l’entorn natural que l’envolta. Tècnicament aconseguim que la façana sigui funcional i aporti un bon confort per a les noves exigències. L’aportació del conjunt que conforma la coberta i sobretot l’aïllament evitarà les pèrdues energètiques i farà que es necessiti menys aportació externa per a mantenir la temperatura interior. Amb aquesta fase d’obra aconseguim donar valor a la masia per què funcioni energèticament, reduint el consum i garantint que la utilització d’un sistema d’energia renovable per climatitzar-la sigui efectiu posteriorment.

teules

Entrega projecte d’execucio!

image

Els planols s’acumulen quan hi ha entrga. Ara toca tallar i plegar.

Impresió amb Prusa i3 Hephestos

Primera maqueta

Ja estem fent les nostres propies maquetes amb la impresora 3D!

image

image

Los números de 2014

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2014 de este blog.

Aquí hay un extracto:

Un tren subterráneo de la ciudad de Nueva York transporta 1.200 personas. Este blog fue visto alrededor de 6.600 veces en 2014. Si fuera un tren de NY, le tomaría cerca de 6 viajes transportar tantas personas.

Haz click para ver el reporte completo.

Impresió en 3D!

mutge | arquitectes aposta pel futur. Hem adquirit recentment una impresora 3D, i els resultats ja comencen a notar-se! Després d’uns dies de muntatge i posta apunt, ja podem imprimir qualsevol model, amb unes mides de 200 x 210 x 180 mm. El material utilitzat és el PLA, o àcid polilàctic, un plàstic obtingut del midó del blat de moro, 100% biodegradable i reciclabe. A més també utilitzem una mescla de 70% PLA i 30% fusta de pi, que li dona un acabat similar a la fusta, i amb una olor similar.

2014-12-01 17.42.20 2014-12-16 19.10.40-12014-12-02 17.27.08 2014-12-02 18.31.35 2014-12-15 17.59.14

image

image

INTERNACIONALIZACION – CHINA – 2014 –

icona despatx copy

 

MUTGE  |   ARQUITECTES           GREEN BUILDINGS

 

 

HEM  REALITZAT UN VIATGE DE PROMOCIÓ  DELS CURSOS DE FORMACIO EN ARQUITECTURA SOSTENIBLE DE  LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA A BARCELONA,  QUE  IMPARTEIX EL GRUP DE PROFESSORS    “ARCHITECTURE AND SUSTAINABILITY RESEARCH UNIT BARCELONA” . 

PROMOCIO DEL WORKSHOP A BARCELONA,  CURSOS ONLINE I MASTER A LA CIUTAT XINESA DE     GUANGZHOU

(veure web:     http://www.arquitecturaysotenibilidad.com )

ARQUITECTE DEL MASTER:                      VICENÇ MUTGE BARCELO   -ARQUITECTE-

DATA D’INICI:                                                     22/04/2014

DATA FI:                                                                 30/05/2014

VISITES REALITZADES:

 

APPOINTMENTS on Monday 26th May

 

Yangcheng Design Alliance  (Agrupació de més de 40 empreses d’arquitectura).

 

Contact Person: Ms. Gelina  Xiao

Job Title: Exective Secretary

 

 

Guangzhou Hanhua Architects Engineers Ltd.

 

Contact Person 1: Mr. Quintin Davidson

Job Title: Design Director

 

Contact Person 2: Mr. Tao Zhan

Job Title: Deputy Design Director of Xian Jianxiong Studio

 

Contact Person 3: Ms. Ame Pang

Job Title: Partner Principal Architect

 

 

CAPOL

 

Contact Person: Ms. Rachel Lin

Job Title: Head of HR Department

 

 

APPOINTMENTS  on Tuesday 27th May

 GLC

 

Contact Person 1: Mr. William Wu

Job Title: Senior Architect and Senior Project Manager

 

Contact Person 2: Mr. Lam Lee

Job Title: Architectural Design Director, Senior Architect and Retail Planner

 

Contact Person 3: Mr. Chen Yong Quan

Job Title: Professor of Architecture Faculty of Jinan University

Guangzhou Academy of Fine Arts -­ School of Architecture

 

Contact Person 1: Mr. Shen Kang

Job Title: Head of School of Architecture & Applied Arts

 

Contact Person: Ms. Wen

Job Title: Assistant to Head of School of Architecture &  Applied Arts

 

  

APPOINTMENTS on Wednesday 28th May

 Teamer Arch

Contact Person 1: Mr. Alonso Laybarra

Job Title: Audiovisual Dept Chief

 

Contact Person 2: Mr. Roy

Job Title: Deputy Director of Design Dept

 

Tecon

Contact Person: Mr. Penny Chow

Job Title: Principal

 

APPOINTMENTS on Thursday 29th May

 School of Architecture and Urban Planning

 

Contact Person: Mr. Huang Jian Wen

Job Title: Professor of SAUP

 

TEC Architecture Technology Co., Ltd.

 

Contact Person 1: Mr. You Guo Qiang

 

Contact Person 2: Ms. Irene OU

Job Title: General Manager Assistant

 

 

South China University if Technology -­ Architecture Faculty

 

Contact Person: Mr. Xiao Yi Qiang

Job Title: Deputy Dean of the School of Architecture

 

PRESENTACIO A L’EMPRESA GLC DE LA YANG CHENG DESIGNE ALLIANCE

2014-05-27 09.58.37

2014-05-27 11.12.10

 

 

 

 

 

 

 

2014-05-27 10.05.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-05-27 10.06.55

 

PRESENTACIO A LA SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY .  ARCHITECTURE FACULTY  –

AMB LA PRESENCIA DEL VICEDEGA PROFESSOR      XIAO YI QIANG  I  PROFESSORS DE SOSTENIBILITAT

2014-05-29 16.20.46

2014-05-29 16.43.18

 

 

2014-05-29 19.02.37

REUNIO AMB PROFESSORS DE LA SCHOOL OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING OF GUANGZHOU

2014-05-29 10.26.23

2014-05-29 11.26.14

 

PRESENTACIO A LES EMPRESES TEC  I  TECON    DE LA YANGCHENG DESIGNE ALLIANCE

2014-05-28 14.29.55

2014-05-28 15.09.43 Untitled-1